«

»

Ogłoszenia duszpasterskie na II Niedzielę Zwykłą 17.01.2016

1. Dziękujemy szczególnie gorąco parafianom z ul. Reymonta za sobotnie sprzątanie, które tym razem związane było także z odśnieżeniem otoczenia kościoła. Prosimy o pomoc w tym tygodniu w sobotę parafian z ul. Ks. Zelka, Mostowej i Miarki.

2. Wczoraj w Szreniawie odbył się pogrzeb naszego parafianina śp. Wiesława Pałki. Msze św. w jego intencji od sąsiadów z ul. Wyzwolenia 5 będą odprawione w naszym kościele. W modlitwie polecamy go Bożemu Miłosierdziu.

3. Dzisiejszą niedzielą rozpoczynamy w Kościele Tydzień Modlitw o Jedność Chrześcijan.

4. Przypominamy o jasełkach wystawianych dziś w kościele o godzinie 16.45 przez dzieci z Zespołu Szkół nr 1. Serdecznie na nie zapraszamy.

5. W tym tygodniu kończymy wizytę duszpasterską w naszej parafii. Jej plan uległ pewnej modyfikacji w związku z pogrzebem w rodzinie ks. proboszcza. Zmiana dotyczy kolędy przewidzianej wcześniej na wtorek. Na naszej stronie internetowej i w tablicy ogłoszeń dostępna jest aktualna wersja.