«

»

Ogłoszenia duszpasterskie na III Niedzielę Zwykłą 24.01.2016

1. Dziękuję najserdeczniej za pomoc w sprzątaniu świątyni parafianom z ul. Ks. Zelka, Mostowej i Miarki. W tym tygodniu prosimy o to parafian z ul. Słowackiego, Sawickiej, Pocztowej, Krótkiej, Skwer, Cichej i Borowskiej. Wdzięczność wyrażam panu Mieczysławowi za pomoc w odśnieżaniu.
2. Informujemy, że w drugim tygodniu ferii zimowych Msze św. w dni powszednie sprawowane będą tylko wieczorem o godzinie 18.00.
3. Prosimy, aby na placu kościelnym nie wchodzić na zasypane śniegiem trawniki. Prosimy o dopilnowanie zwłaszcza małych dzieci. W związku z łagodną grudniową aurą powschodziły tam już w wielkiej ilości krokusy, których pędy są niewidoczne pod śniegiem i łatwo je zadeptać. Pozwólmy im zakwitnąć wczesną wiosną.