«

»

Najlepszy Organizator Parafiady Regionalnej w Polsce

Z ogromną przyjemnością przekazuję informację, iż V Parafiada Regionalna w Bukownie, którą opieką medialną otoczyło m.in. Biuro Prasowe Diecezji Sosnowieckiej została oceniona, jako najlepiej zorganizowana tego typu impreza w Polsce: http://www.parafiada.pl/wydarzenia/event_entry/parafiadowe-spotkanie-jesienne-2013

Jest nam tym milej, iż mogliśmy reprezentować diecezję sosnowiecką a honorowy patronat nad imprezą objęli J.E. Ksiądz Biskup Grzegorz Kaszak oraz Dyrektor Wydziału Katechetycznego ks. Michał Borda.

Rokrocznie Stowarzyszenie PARAFIADA wyłania na drodze konkursu najlepszego organizatora Parafiady regionalnej. W tym roku mieliśmy zaszczyt odebrać dyplomy z rąk prezesa Stowarzyszenia o. Tomasza Olczaka SP i koordynatora programów regionalnych p. Natalii Mrozowskiej. Dyplomy otrzymały trzy instytucje, które były zaangażowane w organizację naszej Parafiady Regionalnej, czyli Zespół Szkół nr 1, Parafia św. Andrzeja Boboli i Miejski Ośrodek Kultury w Bukownie. Dzięki temu uzyskaliśmy możliwość wyjazdu na Finały XXVI Międzynarodowej Parafiady Dzieci i Młodzieży w Warszawie a dzięki otrzymanej nagrodzie koszty wyjazdu dla każdego dziecka będą znacząco niższe. Jest to dla nas bardzo ważne, gdyż uczestnicy tych wyjazdów często pochodzą z rodzin borykających się z trudnościami finansowymi.

Udział w Finałach jest dla dzieci i młodzieży szansą na zaprezentowanie swoich talentów artystycznych, posiadanej wiedzy oraz sprawności fizycznej.

Podczas tegorocznych Finałów 25 Międzynarodowej Parafiady Dzieci i Młodzieży podopieczni z naszego miasta odnosili sukcesy w wielu konkursach artystycznych i wiedzowych oraz zdobywali medale w konkurencjach sportowych. Dzięki swojemu zaangażowaniu w klasyfikacji generalnej (która obejmuje  zarówno osiągnięcia artystyczne i wiedzowe, jak i sukcesy w rywalizacji sportowej) Finałów 25 Parafiady reprezentacja  z Bukowna zajęła II miejsce. W imieniu wszystkich organizatorów jeszcze raz chcielibyśmy podziękować wszystkim, którzy zaangażowali się w przygotowanie i przeprowadzenie V Parafiady Regionalnej w Bukownie.

Katarzyna Gajdziszewska i Magdalena Łaskawiec