«

»

Ogłoszenia duszpasterskie na IV Niedzielę Zwykłą 30.03.2014

1. Dzisiejsza IV Niedziela Wielkiego Postu zwana jest „Laetare”-radujcie się. Kościół cieszy się bowiem obfitością łask płynących z Chrztu i Eucharystii. Nazywana jest też różową lub niedzielą róż, ponieważ w tym dniu obdarowywano się kwiatami, a papież złotą różę ofiarowywał osobie zasłużonej dla Kościoła.

2. Pragnę bardzo gorąco podziękować wszystkim parafianom, którzy wzięli udział w tegorocznych rekolekcjach wielkopostnych, tak w świątyni jak i w centrum Kultury im. Jana Pawła II. Dziękuję Wam przede wszystkim za stworzenie prawdziwej wspólnoty modlitwy i otwarcie się na Słowo Boże. Wdzięczność wyrażam także za złożone na tacę ofiary na pokrycie kosztów rekolekcji, w tym wynajęcie sali widowiskowej MOK-u. Dziękuję też dyrekcji i pracownikom za życzliwość i podjęcie w związku z tym dodatkowych dyżurów. Uważam, że było warto. 

3. W tym tygodniu przypada pierwszy czwartek, piątek i sobota kwietnia. Nabożeństwo eucharystyczne o powołania do kapłaństwa i życia zakonnego będzie w czwartek po wieczornej Eucharystii. Adoracja i spowiedź w piątek od godz. 16.30 do rozpoczęcia Drogi Krzyżowej, którą w tym tygodniu poprowadzi młodzież przygotowująca się do bierzmowania. O godz. 17. 00 będzie nabożeństwo ku czci Najświętszego Serca Pana Jezusa. W sobotę nabożeństwo o Niepokalanym Sercu N. M. P. będzie po porannej Mszy św.

4. W czwartek zapraszamy na Mszę św. wieczorną dzieci klas drugich i ich rodziców.

5. Przyjmujemy już zapisy chorych, których chcemy odwiedzić z sakramentami chorych w piątek przed Niedzielą Palmową ( 11 kwietnia od godziny 8.30-11.00). Przy zgłoszeniach podajemy adres i numer telefonu.

6. Dziękuję parafianom z bloków przy ul. 1 Maja za sprzątanie świątyni i otoczenia. Proszę w tę sobotę o podobną pomoc mieszkańców ul. Leśnej za przejazdem, Sosnowej, Grabowej, Brzozowej, Młyńskiej i Poprzecznej.

7. Wdzięczność wyrażam naszym paniom z Caritas, młodzieży z Zespołu Szkół nr 1, dyrekcji i pracownikom Biedronki za kolejną zbiórkę żywności dla najuboższych rodzin przeprowadzoną w piątek i sobotę.

8. Trwają prace remontowe na plebanii. Udało się nam także zlokalizować wreszcie miejsce przecieku wody na dachu kaplicy św. Józefa. Mamy nadzieję, że dzięki temu uda nam się własnymi siłami usunąć usterkę i tym samym zaoszczędzić sporą kwotę oraz podjąć remont przejścia do kaplicy i w najbliższym otoczeniu drzwi wewnętrznych. W tejże kaplicy oczekuje na zamontowanie pięknie odnowiony krzyż papieski. Musimy z tym jednak poczekać aż wyschnie cement pod granitowymi płytami. Dziękuję za to dzieło panu Grzegorzowi, a firmie pani Madejskiej za zabudowę otoczenia krzyża. Wkrótce zostaną tam umieszczone kupione ostatnio ławki. W planach na ten rok mamy także ustawienie pod krzyżem kamiennej figury Ojca św. naturalnej wielkości. Byłoby to wspaniałe wotum wdzięczności za jego kanonizację. Możemy na ten cel składać ofiary. Mam nadzieję, że pewne środki pozyskamy też podczas organizowanego z tej okazji w rocznicę urodzin Ojca św. tj. 18 maja zlotu motocyklistów. 

9. W minionym tygodniu odeszły do domu Ojca śp. Stanisława Łaskawiec i Helena Gala.

10. Na prośbę Komendy Powiatowej Straży Pożarnej apelujemy o niewypalanie traw. Pełny tekst apelu zamieszczamy w tablicy ogłoszeń.