«

»

Ogłoszenia duszpasterskie na V Niedzielę Zwykłą 04.02.2018

1. Bardzo gorąco dziękujemy paniom i panom za dwudniową pomoc w demontażu dekoracji świątecznej i sprzątaniu kościoła. Za osoby, które wzięły w nim udział, będziemy modlić się podczas najbliższej nowenny. W tę sobotę prosimy o sprzątanie kościoła parafian z ul. Reymonta, Spacerowej, Bukowej i Krasickiego.

 

2. Wdzięczność wyrażam wszystkim, którzy przygotowali wczorajszy wieczór uwielbienia i tym, którzy przyszli na wspólną modlitwę oraz za ofiary na rzecz zakonów klauzurowych w kwocie 477 zł.

 

3. W miniony poniedziałek zakończyliśmy wizytę duszpasterską. Wszystkim rodzinom, które nas przyjęły składamy serdeczne Bóg zapłać. Dziękujemy też za ofiary kwartalne i kolędowe złożone przy tej okazji. Znacząco zasiliły one parafialny budżet, co jest w tym roku szczególnie dla nas istotne. Niestety, bieżące funkcjonowanie parafii w okresie zimowym związane jest z podwyższonymi kosztami. Dla przykładu w styczniu tylko za ogrzewanie kościoła, wywóz śmieci z cmentarza i naprawę spalonej elektryki zapłaciliśmy ponad 10 tys. zł.

 

4. W tym tygodniu otrzymaliśmy kosztorys związany z montażem tabernakulum i jego zabudową. Łączny koszt projektu, wykonania i montażu powinien zamknąć się w kwocie 190 tys. zł. Jeśli nasze finanse na to pozwolą, to całość byłaby przygotowana do umieszczenia jej na ścianie ołtarzowej w 8-9 miesięcy. Jeśli nie damy rady, to możliwy jest wariant „na raty”.

 

5. Równolegle będą trwały dość kosztowne prace przy nowym ogrodzeniu południowej i zachodniej strony cmentarza parafialnego. Dziękuję panu Leopoldowi Derdzie za dotychczasowy nadzór nad nimi, panu Janowi Kajdzie za pomoc sprzętową oraz panu Henrykowi Probierzowi i jego ekipie za usunięcie drzew znajdujących się na cmentarnej działce. Umożliwi to podjęcie kolejnych etapów prac. Mamy też nadzieję, że ograniczy choćby w pewnym stopniu opadanie liści na pomniki.

 

6. Bliższe przygotowanie do sakramentu małżeństwa rozpocznie się w przyszłą niedzielę w Sławkowie o godzinie 17.00.

7. Osoby przygotowujące się do bierzmowania będą mieć spotkanie na Mszy św. we wtorek o godz. 18.

8. W sobotę pochowaliśmy śp. Stanisławę Baćmaga. Pamiętajmy o niej w modlitwie.