«

»

Drugie spotkanie Wspólnoty „Chwalmy Pana”

Drugie spotkanie Wspólnoty „Chwalmy Pana” w Parafii pw. Św. Andrzeja Boboli w Bukownie  

W dniu 26 października 2018r. o godz. 18.00 została odprawiona Msza św. w Parafii pw. Św. Andrzeja Boboli w Bukownie, którą odprawił Proboszcz Parafii – ks. Wojciech Tkacz.

Po Mszy św. o godz.19.00 na plebanii odbyło się drugie spotkanie Wspólnoty „Chwalmy Pana”. W spotkaniu uczestniczyli: ks. Wojciech Tkacz – Proboszcz Parafii, Opiekun Wspólnoty, parafianie z Bukowna oraz zaproszeni goście z parafii: z Klucz, Olkusza i Ogrodzieńca będącymi reprezentantami „Szkoły Życia  Chrześcijańskiego i Ewangelizacji świętej Maryi z Nazaretu Matki Kościoła” z Olkusza.

Szkoła Życia Chrześcijańskiego i Ewangelizacji świętej Maryi z Nazaretu Matki Kościoła

jest formacyjną propozycją dla osób indywidualnych oraz wspólnot, prowadzącą przez 7 letni cykl formacyjny. Czerpie z rożnych duchowych doświadczeń Kościoła (Ruch Światło-Życie, Odnowa Charyzmatyczna, św. Franciszek, Dwanaście Kroków AA i inne). Szkoła została założona przez kapucyna br. Piotra Kurkiewicza w 1998 roku na Ukrainie i jest dziełem Krakowskiej Prowincji Zakonu Braci Mniejszych Kapucynów. Działanie Szkoły oparte jest o filie znajdujące się w różnych miastach i krajach, które organizują 4 sesje w ciągu roku: trzy weekendowe (jesień, zima, wiosna) oraz jedną 10-dniową latem. Ponadto prowadzone są  centra rehabilitacyjne dla osób uzależnionych, proponują ,,Rok dla Jezusa” czyli roczną Szkołę Misyjną oraz sesje dla młodzieży. Szkoła jest czymś więcej niż propozycją rekolekcji, pełni rolę integrującą i inspirującą rożne środowiska w skali lokalnej, ale także międzynarodowej oraz międzykonfesyjnej, przynosząc tym samym doświadczenie żywego i dynamicznego Kościoła.

Spotkanie Wspólnoty poprowadziła Agnieszka Kowalczyk rozpoczynając modlitwą do Ducha Świętego. Centralnym punktem spotkania była: Medytacja Słowa Bożego, świadectwa działania Boga w naszym życiu oraz Uwielbienie Boga. Odmawiany był również różaniec, a na zakończenie spotkania ks. Proboszcz udzielił Błogosławieństwa obecnym uczestnikom spotkania.

 

Zapraszamy na kolejne spotkanie w listopadzie 2018r.

 

Szczęść Boże!
Wspólnota „Chwalmy Pana”