«

»

Wspólnota „Chwalmy Pana” – spotkanie kwietniowe

Spotkanie Wspólnoty „Chwalmy Pana” 26 kwietnia 2019r.  na plebanii przy kościele pw. Św. A. Boboli w Bukownie.


Święto Bożego  Miłosierdzia 28.04.2019r

Słowa Pana Jezusa do św. siostry Faustyny: „Pragnę, ażeby pierwsza niedziela po Wielkanocy była świętem Miłosierdzia. Pragnę, aby święto Miłosierdzia, było ucieczką i schronieniem dla wszystkich dusz, a szczególnie dla biednych grzeszników. W dniu tym otwarte są wnętrzności miłosierdzia Mego, wylewam całe morze łask na dusze, które się zbliżą do źródła  miłosierdzia  Mojego.  Która dusza  przystąpi  do  spowiedzi i Komunii świętej, dostąpi zupełnego odpuszczenia win i kar. W dniu tym otwarte są wszystkie upusty Boże, przez które płyną łaski’ . Niech się nie lęka  zbliżyć do mnie żadna dusza chociażby grzechy jej były jak szkarłat. Miłosierdzie Moje jest tak wielkie ze przez cala wieczność nie zgłębi go żaden umysł ani ludzki ani anielski. Wszystko co istnieje wyszło z wnętrzności miłosierdzia mego. Każda dusza w stosunku do mnie rozważać będzie przez wieczność całą miłość i miłosierdzie moje. Święto  Miłosierdzia wyszło z wnętrzności moich, pragnę aby uroczyście obchodzone było w pierwsza niedziele po Wielkanocy. Nie zazna ludzkość spokoju dopóki nie zwróci się do źródła miłosierdzia mojego”.

Spotkanie Wspólnoty „Chwalmy Pana” odbyło się w piątek 26 kwietnia 2019r. około godz. 19.00 po Mszy Świętej, na plebani przy kościele pw. Św. A. Boboli w Bukownie, które poprowadziła Agnieszka Kowalczyk – lider Wspólnoty „Chwalmy Pana”. Spotkanie rozpoczęło się modlitwą do Ducha Świętego, modlitwą dziękczynienia, przeproszenia, Uwielbienia Boga oraz modlitwą o uzdrowienie i uwolnienie . Prosiliśmy również o orędownictwo Matki Bożej i św. Michała Archanioła. W centrum spotkania było Słowo Boże, Uwielbienie Boga, Świadectwa działania Boga w naszym życiu oraz Modlitwa Różańcowa w naszych intencjach. Wspólnota „Chwalmy Pana” zobowiązała się  poprowadzić modlitwy w Dniu Święta Bożego  Miłosierdzia tj. 28.04.2019r. o godzinie 15.00. Na zakończenie opiekun Wspólnoty, proboszcz parafii ks. Wojciech Tkacz udzielił Błogosławieństwa wszystkim obecnym na spotkaniu.

Bóg zapłać za Waszą obecność.
Kolejne spotkanie odbędzie się w miesiącu maju.

Zapraszamy wszystkich chętnych.
Wspólnota „Chwalmy Pana”
Agnieszka Kowalczyk
Tel. kont. 694090568