«

»

List Proboszcza do chorych

Umiłowani w Chrystusie

Starsi, samotni i doświadczeni krzyżem choroby parafianie

 

Już za kilka tygodni w naszej parafii rozpoczną się Misje Święte. Będzie to czas szczególny, czas przechodzenia Chrystusa przez naszą parafię. Będzie to czas głoszenia Słowa o Miłości Boga do każdego człowieka. Chrystus pragnie dotrzeć do każdego z nas. Chrystus zaprasza każdego z nas. To zaproszenie można przyjąć lub odrzucić.

Drodzy w Chrystusie. Misje Święte są szansą jaka została dla nas stworzona, aby doświadczyć miłości, przebaczenia i pojednania. Potrzeba jednak dobrej woli.

Wielu przyjmie to zaproszenie, ale wielu je odrzuci, gdyż lęka się otworzyć swoje życie Chrystusowi. Wielu potrzebuje pomocy, dodania odwagi, aby pozwolili Chrystusowi przemienić swoje życie.

Dlatego zwracam się do was, tych których Bóg obdarzył Krzyżem choroby, cierpienia, starości czy samotności. Chorzy byli zawsze największym skarbem Kościoła, gdyż swoją modlitwą i cierpieniami „niosą” Kościół.

Drodzy, jesteście zapleczem ewangelizacji, dlatego proszę was gorąco: obejmijcie swymi sercami dzieło Misji Świętych w naszej parafii. Ofiarujcie swoje modlitwy i cierpienie w intencji tego, aby te misyjne dni były czasem świętym, czasem pojednania, czasem spotkania z miłością w naszej parafii.

W czasie Misji jest przewidziane spotkanie specjalnie dla was, a Ci, którzy nie będą mogli przybyć do kościoła zostaną odwiedzeni w swoich domach.

Czas Misji to szansa dla każdego z nas. Wykorzystajmy ją.

 

Wasz Proboszcz