«

»

Funkcjonowanie parafii w związku z epidemią koronawirusa (na dzień 18 kwietnia)

W związku z wprowadzeniem stanu zagrożenia epidemicznego w Polsce oraz stosując się do rozporządzeń organów państwowych informujemy, że:

 • rekolekcje wielkopostne, które miały się odbyć w dniach 15-18 marca br. dla dorosłych, dzieci i młodzieży zostają odwołane,
 • spowiedź rekolekcyjna zostaje przełożona na późniejszy termin,
 • Msza św. z godz 12:15 i odbywające się po niej spotkania dla młodzieży do bierzmowania zostają odwołane. Odbędą się w innych terminach.
 • prowadzenie rozważań drogi krzyżowej przez ministrantów, dzieci komunijne, rodziców i młodzież – zostają odwołane.
 • Kancelaria parafialna będzie zamknięta w godzinach urzędowania. W przypadku pogrzebu, wezwania do chorego z sakramentami, inne pilne sprawy, prosimy o wcześniejszy kontakt telefoniczny do Księży:

Ks. Proboszcz – 692 497 538
Ks. Wikariusz – 665 526 200


KOMUNIKAT – 19.04.2020

W związku z nowym rozporządzeniem Rady Ministrów, które wchodzi w życie 20 kwietnia 2020 roku, według którego w miejscach kultu religijnego będzie mogła przebywać jednocześnie

1 osoba na 15 m2

powierzchni, pragniemy poinformować, że podczas wszelkich obrzędów sprawowanych wewnątrz naszego kościoła tj.

(msza święta, nabożeństwa, spowiedź święta i inne sakramenty)

może przebywać jednorazowo maksymalnie do 43 osób.

(do liczby tej nie wlicza się kapłana oraz osób posługujących podczas Mszy Świętej)

Od 16 kwietnia b.r., osoby przebywające w kościołach i kaplicach, mają obowiązek zakrywania ust i nosa za pomocą części odzieży, przyłbicy, maski albo maseczki.

Prosimy o zachowywaniu odstępu między wiernymi wynoszącego minimum 2 metry.

Od dnia 20 kwietnia 2020 roku na cmentarzu podczas jednego pogrzebu może znajdować się nie więcej niż 50 uczestników, oprócz osób sprawujących kult religijny, osób dokonujących pochowania lub osób zatrudnionych przez zakład lub dom pogrzebowy.


 

KOMUNIKAT

 

W związku z epidemią koronawirusa organy państwowe zdecydowały, że w Mszy Świętej lub innym obrzędzie religijnym (także pogrzebie) nie będzie mogło uczestniczyć jednocześnie więcej niż 5 osób, nie licząc osób sprawujących posługę, dlatego:

 

od 25 marca 2020 r. do odwołania do świątyni na Mszę Świętą, w dzień powszedni jak i w niedziele i święta zapraszamy tylko te osoby (nie więcej niż 5 osób), które zamówiły intencję.

 

Odwołane zostają nabożeństwa Gorzkich Żali i Drogi Krzyżowej i wszystkie stałe nabożeństwa w tygodniu (różaniec, nowenna, godzinki, adoracja).

Ponieważ Msza Święta w środy o godz. 18.00 jest zbiorowa i jest wielu zamawiających intencje a w kościele na liturgii może być tylko 5 osób prosimy duchowo łączyć się z duszpasterzami, którzy sprawują liturgię w naszym kościele i powstrzymać się od udziału we Mszy św. i pozostać w domach.

 

Zapewniamy, że księża zarówno w niedziele, jak i w tygodniu odprawiają w kościele wszystkie Eucharystie według zamówionych intencji mszalnych.


 

PORZĄDEK MSZY ŚWIĘTYCH i NABOŻEŃSTW W KOŚCIELE W NASZEJ PARAFII:

 • W niedzielę:
  7.30, 9.00, 11.00, i 16.00

Msze Święte w tygodniu:

 • od poniedziałku do piątku: 17.00 i 18.00
 • Od poniedziałku do czwartku pomiędzy Mszami będzie wystawienie Najświętszego Sakramentu i modlitwa Koronką do Miłosierdzia Bożego o powstrzymanie epidemii. 
 • w soboty: 7.00 i 18.00
 • Adoracja Najświętszego Sakramentu od 17.30.

 

Nabożeństwa:

 • W piątki o godz. 17.30 – Droga Krzyżowa
 • W niedzielę o godz. 15.30 – Nabożeństwo Gorzkich Żali

 

Jednocześnie informujemy, że My kapłani oraz Siostry Prezentki  każdego dnia o godz. 20.30 (bez udziału wiernych) – będziemy odmawiać różaniec w intencji osób chorych oraz tych, którzy się opiekują, jak również w intencji służb medycznych i sanitarnych, a także o pokój serca i łaskę nawrócenia.

Prosimy wiernych naszej parafii, aby w tym samym czasie w swoich rodzinach odmawiali różaniec w duchowej łączności w tych intencjach.

 

Do 29 marca br. wierni naszej diecezji otrzymali dyspensę od obowiązku niedzielnego uczestnictwa we Mszy Świętej. Dotyczy to osób:

 • w podeszłym wieku,
 • z objawami infekcji (np. kaszel, katar, podwyższona temperatura),
 • dzieci i młodzieży szkolnej oraz dorosłych, którzy sprawują nad nimi bezpośrednią opiekę,
 • osób, które czują obawę przed zagrożeniem.

 

W związku z zaistniałą sytuacją parafia pozostaje w kontakcie z Urzędem Miejskim. Informacje duszpasterskie będą aktualizowane na bieżąco.


Wesprzyj swoją parafię!

 

Nasz kościół jest utrzymywany z ofiar wiernych. Obecnie, w związku z epidemią, wiele osób nie przychodzi do kościoła, jednak koszty utrzymania parafii znacząco nie spadły. Jeżeli możesz, prosimy wesprzyj funkcjonowanie naszej parafii, dokonując wpłaty na konto podane niżej. W tytule podaj Darowizna na cele kultu religijnego – ofiara na kościół/taca. Taką darowiznę – zgodnie z zasadami prawa – można odpisać od podatku.

 

Wszystkim, którzy chcieliby wesprzeć finansowo kościół parafialny składamy serdeczne Bóg zapłać!

 

Oto dane do wpłaty:

 

Parafia pod wezwaniem świętego Andrzeja Boboli w Bukownie
ul. Tadeusza Kościuszki 38
32-332 Bukowno

 

Bank Spółdzielczy w Wolbromiu
28 8450 0005 0050 0600 4163 0001
Darowizna na cele kultu religijnego – ofiara na kościół/ taca