«

»

Podziękowanie dla Parafian i Ks. Proboszcza Wojciecha Tkacza

 

Treść podziękowania:

 

„Bo nadzieja przychodzi do człowieka wraz z drugim człowiekiem”   

 

P O D Z I Ę K O W A N I E
dla
Parafian i Ks. Proboszcza Wojciecha Tkacza  
Parafii św. Andrzeja Boboli w Bukownie

 

Składamy serdeczne podziękowanie oraz nasze szczególne wyrazy uznania za kolejne wsparcie w formie Jałmużny Wielkopostnej 2022r. Dziękujemy za przekazanie na nasze konto DARU w łącznej kwocie 9.006,00 zł.

Dziękujemy za piękny wyraz miłości bliźniego, który wypływa z Państwa szlachetnego serca, nie zaś z potrzeby indywidualnego uznania, bo DAR został przekazany od bardzo wielu Parafian – bezimiennych Darczyńców.  Szlachetne serca, ogromna życzliwość i otwartość na potrzeby innych pozwoliły Państwu zidentyfikować się z celami statutowymi oraz misją hospicyjną, co daje w ujęciu miłości chrześcijańskiej obopólne dobro.

 

Dziękujemy bardzo serdecznie

Zarząd, Pracownicy, Wolontariusze oraz Podopieczni
Hospicjum Sosnowieckie im. św. Tomasza Ap.