«

»

Ogłoszenia duszpasterskie na I Niedzielę Wielkiego Postu 18.02.2024 r.

1. Dziękujemy za ofiary złożone w Popielec na wsparcie najbardziej potrzebujących w walczącej Ukrainie. Złożyliśmy na ten cel 1489 zł.

2. Rozpoczynamy drugi tydzień ferii zimowych. W związku z powyższym w dni powszednie tego tygodnia od poniedziałku do piątku Msze św. będą sprawowane tylko o godzinie 17.00.

3. W najbliższy wtorek nie będzie czynna kancelaria parafialna z uwagi na konsultacje w poradni chirurgicznej dotyczące ponownej operacji ks. proboszcza.

4. Zachęcamy wciąż do większego zaangażowania w modlitwę przez udział w nabożeństwach Gorzkich Żali i Drogi Krzyżowej. Doskonałą okazją do wielkopostnej jałmużny są ofiary na kwiaty do Grobu Pańskiego, skarbonki jałmużny wielkopostnej, a także odpisy podatkowe. Na stoliku przy wejściu do kościoła znajdują się ulotki informacyjne, które pomogą nam skierować środki z tych odpisów na konto Caritas lub naszej Parafiady.

5. W sobotę o godzinie 17.00 odbędzie się w Bolesławiu Dekanalny Wieczór Uwielbienia, o czym informuje plakat w tablicy ogłoszeń.