«

»

Zapowiedzi przedślubne 1.07.2012

1. Cieślik Jakub Andrzej, kawaler, zam. w parafii tutejszej
Cęcek Anna Agnieszka, panna, zam. w Parafii p. w. św. Maksymiliana Marii Kolbe w Olkuszu
2. Knapik Dawid Piotr, kawaler, zam. w Parafii p.w. św. Maksymiliana Marii Kolbe w Olkuszu
Migas Joanna Marta, wolna, zam. w parafii tutejszej
3. Nowosiński Piotr Dariusz, wolny, zam. w Parafii p. w. św. Maksymiliana Marii Kolbe w Olkuszu
Ślęzak Marzena, wolna, zam. w parafii tutejszej
4. Strzelec Marcin, kawaler, zam. w Parafii M. B. Bolesnej w Nowym Sączu
 Pytlik Dagmara, panna, zam. w parafii tutejszej
5. Olesiński Dawid Robert, kawaler, par. tutejsza
Zięba Natalia Daria, panna, par. pol-katol. – Bożego Ciała w Bolesławiu
6. Piecha Piotr, kawaler, par. M. M. Kolbego w Olkuszu
Szymoniak Anna Katarzyna, panna, par. tutejsza
7. Mołdrzyk Wojciech Paweł, kawaler, par. Św. Jerzego w Mszanie
Marzec Anna Małgorzata, panna, par. tutejsza