«

»

Ogłoszenia duszpasterskie na XXVII Niedzielę Zwykłą 07.10.2012

1. W czwartek kontynuowaliśmy pracę na cmentarzu. Bardzo dziękuję panom Leopoldowi Derdzie, Mirosławowi Porębskiemu, Krystianowi Kędzierskiemu, Kazimierzowi Kocotowi, Mieczysławowi Chmurze, Władysławowi Kajca i Leszkowi Przybyła za poświęcony czas i trud włożony w tę wymagającą pracę. Wdzięczność wyrażam wszystkim, którzy pomogli mi w jej zorganizowaniu tak, aby przebiegła ona sprawnie i bezpiecznie – panu Tadeuszowi Spyra za załatwienie zwyżki, Panu komendantowi Rafałowi Kaczmarczykowi i policjantom za zabezpieczenie ruchu ulicznego, Panu dyrektorowi Januszowi Gumuła i Miejskiemu Zakładowi Gospopdarki Komunalnej za pomoc transportową, Panu Burmistrzowi Mirosławowi Gajdziszewskiemu i władzom miejskim za życzliwe i szybkie załatwienie wymaganych zezwoleń. Bóg zapłać!
2. Dziękuję za sobotnie sprzątanie parafianom z ul. Zwycięstwa, Wojska Polskiego i wszystkim, którzy podjęli to zadanie z własnej inicjatywy. Proszę o pomoc w tym tygodniu mieszkańców z ul. Manifestu Lipcowego, Powstańców Śląskich, Mickiewicza, Sienkiewicza, Górniczej, Jodłowej.
3. Dziękuję za złożone po Mszy św. ofiary na dzieła pomocy najbiedniejszym prowadzone przez naszą Caritas. Przypominam zarazem, że w następną niedzielę zbierane będą datki na Fundację „Dzieło Nowego Tysiąclecia” z racji kolejnego Dnia Papieskiego. W niedzielę tę nastąpi także na każdej Mszy św. uroczysta inauguracja Roku Wiary. W świątyni będą wyłożone: Pismo św., Katechizm Kościoła Katolickiego i Dokumenty Soboru Watykańskiego II. W sobotę o godzinie 10.00 taka inauguracja odbędzie się z udziałem ks. Biskupa Grzegorza Kaszaka w katedrze sosnowieckiej. Nasza parafię reprezentować będą obok ks. proboszcza państwo Lech i Janina Przybyła. Zapraszamy też do udziału wszystkich chętnych.
4. W dniu dzisiejszym przypada 4 rocznica śmierci śp. biskupa Adama Śmigielskiego. O naszym zmarłym pasterzu pamiętajmy w modlitwie.
5. W najbliższą sobotę przypada ostatnie tegoroczne nabożeństwo fatimskie. Przyjdźmy na nie ze świecami. Po Mszy św. będzie procesja z figurą Matki Boskiej Fatimskiej. Bardzo prosimy o zabezpieczenie świec przed kapaniem wosku.
6. W dniach od 6 do 8 listopada odbędzie się organizowana przez Radio Maryja pielgrzymka do Rzymu (pociągiem specjalnym). Szczegółowe informacje w tablicy ogłoszeń i u Pani Haliny Wróblewskiej (tel. 32 6421782).