Błogosławiona Matka Zofia Czeska

Zofia Czeska urodziła się 1584 roku jako trzecie z dziewięciorga dzieci Mateusza Maciejowskiego i Katarzyny z domu Lubowiecka. Rodzice należeli do średniozamożnej szlachty małopolskiej. Zofia, mając 16 lat, wyszła za mąż za Jana Czeskiego, dziedzica Czech koło Słomniki. Po sześciu latach małżeństwa została bezdzietną wdową i w tym stanie zdecydowała się pozostać do końca życia.

Dalsze losy związała z Krakowem, gdzie od 1602 roku należała do Arcybractwa Miłosierdzia, działającego przy kościele św. Barbary. Nie poprzestała jednak tylko na takiej formie służenia bliźnim. Kierując się wiarą i miłością, postanowiła cały swój majątek i siebie oddać na służbę Bogu i potrzebującym. Korzystając z doświadczenia i pomocy ojców jezuitów, zorganizowała w Krakowie przy ul. Szpitalnej szkołę dla dziewcząt, zwaną Domem Pańskim od Ofiarowania Najświętszej Maryi Panny.

 

W 1627 roku instytut zatwierdził biskup krakowski Marcin Szyszkowski, a w 1633 roku aprobował go nuncjusz apostolski Honorat Visconti oraz król Władysław IV. Dla zapewnienia ciągłości swemu dziełu Zofia założyła zgromadzenie zakonne, popularnie zwane prezentkami, od łac. słowa „praesentatio” – ofiarowanie, które nie podlegało ścisłej klauzurze i oddane było pracy apostolskiej. Jego misją jest do dzisiaj wychowanie i kształcenie dzieci oraz młodzieży według wartości chrześcijańskich.

Zofia Czeska zmarła w opinii świętości 1 kwietnia 1650 roku i została pochowana w kościele Mariackim w Krakowie. Aktualnie jej doczesne szczątki spoczywają w kaplicy kościoła św. Jana Chrzciciela i św. Jana Ewangelisty w Krakowie, przy klasztorze sióstr prezentek.

Dnia 9 czerwca 2013 r. Matka Zofia z Maciejowskich Czeska została beatyfikowana w Krakowie – Łagiewnikach.

 

Więcej informacji można znaleźć na stronach: www.sofiaczeska.pl oraz www.prezentki.opoka.net.pl

ZAPRASZAMY

…………………………….

Modlitwa
Modlitwa do błogosławionej Matki Zofii Czeskiej z Maciejowskich

Błogosławiona Matko Zofio, wspieraj nas i wstawiaj się za nami, by każdy dzień naszego życia jaśniał
blaskiem zmartwychwstałego Pana i był odpowiedzią na Boże wezwanie do miłości. Naucz nas modlitwy,
poświęcenia i zrozumienia wartości życia każdego człowieka. Pomóż nam, abyśmy zawsze pamiętali,
że życie ma sens tylko wtedy, gdy potrafimy zapomnieć o sobie i dawać radość smutnym, pewność –
wątpiącym i światło wiedzy – poszukującym.
Wychowawczyni młodzieży, spraw, aby nasza wiara i czyny były dla młodzieży autentycznym
świadectwem przynależności do Kościoła – naszej Matki.
Wyproś nam u Boga mądrość w dokonywaniu wyborów zgodnych z przykazaniami Bożymi
Dziękujemy Ci, Boże, za dar beatyfikacji Matki Zofii i prosimy, abyś włączył ją do grona Świętych,
a nam za jej wstawiennictwem udzielił łaski…, o którą z ufnością prosimy. Przez Chrystusa, Pana naszego.
Amen.

Modlitwa rodziców, nauczycieli i wychowawców

Panie Jezu Chryste, Boski Nauczycielu, Ty z miłością przygarniałeś do siebie dzieci i zapewniłeś, że kto
by przyjął jedno takie dziecko, Ciebie samego przyjmuje, jak też z miłością przyjąłeś młodego człowieka z
jego pytaniami o sens życia.
Pokornie Cię prosimy przez wstawiennictwo Błogosławionej Zofii Czeskiej, która z miłości ku Tobie
oddała wszystko dla sierot i ubogich poświęcając się całkowicie ich wychowaniu i nauczaniu, udziel i nam
Twojej mądrości i miłości w prowadzeniu tych, którzy są powierzeni naszej pieczy. Naucz nas iść śladami
Błogosławionej Zofii i budować dzisiaj tak upragnioną przez bł. Jana Pawła II „cywilizację miłości i życia”.
Panie Jezu, Boski Mistrzu i Nauczycielu bądź uwielbiony wraz z Ojcem i Duchem Świętym na wieki
wieków. Amen.

Modlitwa o łaski

Wszechmogący i miłosierny Boże, dziękujemy Ci za dar beatyfikacji Matki Zofii Czeskiej i za to, że w
jej osobie dajesz nam wzór chrześcijańskiego zaangażowania w dzieło wychowania. Napełnij także nasze
serca tym duchem, który ożywiał Błogosławioną Zofię, abyśmy własnym życiem dawali świadectwo naszej
przynależności do Ciebie. Udziel nam za jej wstawiennictwem łaski … o którą pokornie prosimy. Przez
Chrystusa, Pana naszego. Amen.

 

Podziękowania za łaski otrzymane za wstawiennictwem
Błogosławionej Matki Zofii Czeskiej prosimy przesyłać na adres:

Siostry Prezentki
ul. św. Jana 7, 31-017 Kraków
sofiaczeska@gmail.com

Za zezwoleniem Kurii Metropolitalnej w Krakowie, 6 maja 2013 r. Nr 999/2013
Bp Damian Muskus, wik. gen.
Ks. mgr Kazimierz Moskała,wicekanclerz
Ks. Stanisław Mieszczak SCJ, Cenzor