«

»

1% dla DZIECI z Twojej szkoły, świetlicy, klubu, parafii

Ta akcja to szansa dla młodzieży z naszej Parafii i szkoły na udział w Parafiadzie Regionalnej i Finałach Międzynarodowej Parafiady Dzieci i Młodzieży w Warszawie.

Pieniądze pozyskane z odpisu 1% mogą być wykorzystane wyłącznie na pożytek dzieci i młodzieży.

DANE DO ODPISU:

Numer KRS – 0000124134

Cel szczegółowy 1% – BUKOWNO (bardzo ważne jest podanie takiej treści celu, aby odpis trafił na subkonto przeznaczone dla naszych dzieci i młodzieży).

Prosimy też o wyrażenie zgody na ujawnienie danych osobowych OPP. Pozwoli to Państwu na sprawdzenie, czy odpis trafił na nasze konto.