«

»

Moc Jezusa w Eucharystii

Moc Jezusa w Eucharystii

 

Misja Jezusa – Dz 10, 38 Znacie sprawę Jezusa …. Przeszedł dobrze czyniąc
W centrum głoszenia słowa z mocą przez Jezusa jest posługa uwalniania, uzdrawiania i głoszenia tym samym Królestwa Bożego.

 

Ustanowienie Eucharystii – J 12, 27: Teraz dusza moja doznała lęku i cóż mam powiedzieć? Ojcze, wybaw Mnie od tej godziny. Nie, właśnie dlatego przyszedłem na tę godzinę.

Łk 22,15 Gorąco pragnąłem spożyć Paschę z wami … wziął chleb… To jest Ciało moje…czyńcie to na moją pamiątkę
Łk 22,19 – To jest Ciało moje…czyńcie to na moją pamiątkę. 1 Kor 11,23nn

 

Obecność na wieki – Mt 28,20 A oto Ja jestem z wami przez wszystkie dni aż do skończenia świata… Łk 24, 30 – 31 A gdy zajął z nimi miejsce wziął chleb… połamał go … wtedy otworzyły im się oczy…
J 6, 56: Kto spożywa moje Ciało i Krew moją pije, trwa we Mnie, a Ja w nim.


Obecność Jezusa niesie uzdrowienie
– Łk 5, 17 Była w Nim moc Pańska
Dz 2,22 którego posłannictwo Bóg potwierdził niezwykłymi czynami i znakami
Łk 24, 19 który był prorokiem potężnym w mowie i czynie.
UMS (Uzdrawiająca moc sakramentów – HD Kraków 2012) s. 124 – JP II EdE Kościół żyje dzieki Eucharystii.

 

W Mszy św.– Modlimy się nie tylko o przebaczenie naszych grzechów ale również o uzdrowienie.
UMS s. 125 Panie który zostałeś posłany aby uzdrowić skruszonych w sercu…
UMS s. 126 będzie uzdrowiona ( br. Będę uzdrowiony) dusza moja
UMS s. 127 Niech przyjęcie Ciała i Krwi Twojej … skutecznie leczy moją dusze i ciało
UMS s. 127 Udziel nam łaski pokoju ( pokój zamiast lęku)
1 P 5,7 – wszystkie wasze troski przerzućcie na Niego
J 5, 1 – 14 Czy chcesz być zdrowym – uzdrowienie chorego nad sadzawką.


Czy chcesz być wolnym !!!

Modlitwy kościoła w roku liturgicznym o uzdrowienie UMS 129 – 130
Kościół wierzy głęboko w Uzdrawiająca Miłość Bożą i spodziewa się jej doznawania w celebracji mszy św.

 

 

Moc Jezusa w Eucharystii – przeszkody na drodze uzdrowienia w Eucharystii.

 

Zawsze oczekiwaliśmy przebaczenia grzechów, ale nie zawsze oczekiwaliśmy uzdrowienia z ran spowodowanych przez grzech.

 

 

 1. Wiara w rzeczywistą obecność Jezusa w Eucharystii
  Mt 28,20 – Oto Ja jestem z wami…; Mt 18,18 – 20 Gdzie dwóch lub trzech jest zgromadzonych…
  Czy wierzysz, że ten sam Pan, który mocą Ducha Świętego narodził się z Maryji Dziewicy, każdorazowo we Mszy św. mocą Ducha Świętego konsekruje chleb w Ciało swoje i wino w Krew swoją ?

 

 

 1. W Jezusie Eucharystycznym jest moc uzdrowienia.
  Łk 5,17 – była w Nim moc Pańska…
  Czy wierzysz, że także dzisiaj w każdej Eucharystii jest Jezus pełen mocy ?
  Ten sam na wieki wieków Amen

 

 

 1. Brak przebaczenia
  Mt 5, 23 – 24 Jeśli przyniesiesz dar swój…; Mk 11, 25 A kiedy stajecie do modlitwy…
  W jaki sposób brak przebaczenia blokuje nas na uzdrawiająca moc Jezusa w Eucharystii ?
  Jeśli odmawiamy przebaczenia choćby jednej osobie, zatamujemy Uzdrawiającą moc Eucharystii: UMS 132

 

 

 1. Brak skruchy
  Ps 51,19 Moją ofiarą Boże, duch skruszony…; Iz 57,15; 66,2; Ps 34,19
  Rz 13, 8: Nikomu nie bądźcie nic dłużni poza wzajemną miłością. Kto bowiem miłuje bliźniego, wypełnił Prawo.

 

 1. Brak samoakceptacji
  Pogardzanie sobą powoduje zamknięcie na uzdrawiającą moc Jezusa.
  Ef 3,16 – aby według bogactwa swej chwały … wzmocnienie siły wewnętrznego człowieka; Dz 1,8; Rz 5,5; Rz 7, 22; J 14, 23
  W Eucharystii Bóg akceptuje nas całkowicie.
  Rz 8, 31- 32: Cóż więc na to powiemy? Jeżeli Bóg z nami, któż przeciwko nam? On, który nawet własnego Syna nie oszczędził, ale Go za nas wszystkich wydał, jakże miałby wraz z Nim i wszystkiego nam nie darować?

  UMS 135 JPII oraz UMS 145
  UMS 136 – Otrzymujemy: dar bezinteresownej obecności, dar jedności, dar pokoju, dar przebaczenia, dar komunii z Bogiem i między sobą – dzięki uzdrowieniu.
  UMS 137 – Uzdrowienie ran aborcji we mszy św.

 

 

Modlitwa

Miłosierny Boże, niech Sakrament, który przyjęliśmy, oczyści
nas i uwolni od wszelkich grzechów, jakie obciążają nasze
sumienia,  abyśmy mogli się radować pełnią Twojej łaski.
Przez Chrystusa, Pana naszego.

Wszechmogący Boże, nie dopuść, aby przyjęcie Najświętszego
Sakramentu stało się powodem oskarżenia dla Twoich
wiernych, skoro dałeś go jako lekarstwo. Przez Chrystusa,
Pana naszego.

Wszechmogący Boże, oczyść nasze dusze i odnów je przez
Najświętszy Sakrament, spraw, aby także nasze ciało
znalazło w nim pomoc w życiu doczesnym i zadatek nieśmiertelności.
Przez Chrystusa, Pana naszego.

Wszechmogący Boże, Ty odnawiasz świat przez święte sakramenty,
spraw, aby Twój Kościół czerpał z nich życie
wieczne  i udzielaj mu pomocy w życiu doczesnym. Przez
naszego Pana Jezusa Chrystusa, Twojego Syna, który
z Tobą żyje i króluje w jedności Ducha Świętego,
Bóg, przez wszystkie wieki wieków.

Panie, nasz Boże, niech udział w świętej Ofierze wleje w nas
nowe życie, niech nas uwolni od winy i zapewni nam
obronę. Przez Chrystusa, Pana naszego.

Boże, nasz Ojcze, niech udział w Twoim Sakramencie nas
oczyści  i obdarzy łaską jedności. Przez Chrystusa, Pana
naszego.

Miłosierny Boże, przez tę Ofiarę pojednania odpuść nam
nasze winy,  i udziel nam łaski, abyśmy umieli przebaczać
naszym braciom. Przez Chrystusa, Pana naszego.

Panie, nasz Boże, spraw, niech Najświętszy Sakrament,
który ustanowiłeś, aby nas umocnić na drodze wiodącej do
zbawienia,  stanie się dla nas lekarstwem teraz i w przyszłości.
Przez Chrystusa, Pana naszego.

Wszechmogący Boże, spraw, niech przyjęty przez nas Sakrament
uzdrowi nasze dusze i ciała, abyśmy mogli radować
się owocami łaski, która zbawia całego człowieka. Przez
Chrystusa, Pana naszego.

Prosimy Cię, wszechmogący Boże, aby udział w tej Ofierze
wyjednał nam darowanie grzechów  i uzdolnił nas do wykorzystania
uzdrawiającej mocy Twojej łaski. Przez Chrystusa,
Pana naszego.