«

Ogłoszenia duszpasterskie na X Niedzielę Zwykłą 09.06.2024 r.

1. Gorące podziękowania składamy wszystkim, którzy w ubiegłą niedzielę złożyli ofiarę w łącznej kwocie 1384 zł na Świątynię Opatrzności Bożej.

2. Dziękujemy Paniom Grażynie, Małgorzacie, Wioli, Joannie i Monice oraz Panu Janowi za prace w przykościelnym ogrodzie. Ich skutkiem jest oczyszczenie rodedondronów z przekwitłych kwiatów, skoszenie trawników i posadzenie begonii, które będą upiększać nam otoczenie aż do pierwszych przymrozków.

3. W czwartek po Eucharystii z godziny 18.00 będzie nabożeństwo fatimskie połączone tego dnia z nabożeństwem czerwcowym (nie będzie go o 17.30). Natomiast w przyszłą niedzielę o 15.30 uczcimy także naszego patrona św. Andrzeja Bobolę.

4. W najbliższy piątek, 14 czerwca o godzinie 19.00 odbędzie się kolejny Parafialny Wieczór Uwielbienia. Zapraszamy do wspólnej modlitwy.

5. W sobotę o godzinie 10.30 zapraszamy na zbiórkę w kościele kandydatów do Liturgicznej Służby Ołtarza.

6. W związku z moją wizytą u onkologa oraz w poradni chirurgicznej nie będzie czynna w najbliższy wtorek kancelaria parafialna. Zapraszamy w czwartek.