Światowe Dni Młodzieży w Bukownie

Pełna relacja ze spotkania ŚDM w naszej Parafii wraz z galeriami dostępna jest pod linkiem:

https://bobolabukowno.pl/?p=16483

 

Światowe Dni Młodzieży mają dwie główne części:
pierwsza to „Dni w Diecezjach”, gdy grupy z zagranicy spędzają czas w diecezjach w całej Polsce,
druga to tygodniowy pobyt młodych ludzi w  Krakowie.

 

Ogólny program „Dni w Diecezji” dla przebywających u nas grup będzie jednakowy, jednak szczegóły zostaną indywidualnie ustalone przez wspólnoty poszczególnych parafii. Polskie diecezje przybiorą na czas Światowych Dni Młodzieży konkretną nazwę biblijną, utożsamianą z określonym miejscem lub wydarzeniem historyczno-biblijnym

Program naszej diecezji będzie wiązać się z modlitwą Pana Jezusa w Ogrójcu w wieczór przed jego pojmaniem. Jest to miejsce cierpienia, skupienia, modlitwy i odpoczynku Chrystusa i Apostołów. Dlatego goście naszej diecezji zostaną m.in. zaproszeni do takich miejsc jak  Oświęcim i Częstochowa.

Ogólny Program Dni w Diecezji  w czasie których naszą parafię odwiedzili goście z hiszpańskiej Granady wygląda następująco:

Program pobytu w parafiach: 20-25 lipca 2016

20.07 – ŚRODA – PRZYJĘCIE PIELGRZYMÓW W PARAFIACH
Pielgrzymi przybywają do parafii własnymi środkami transportu lub transportem organizowanym przez Biuro Światowych Dni Młodzieży. Diecezji Sosnowieckiej (dotyczy głównie przylotów samolotami).
Parafia przygotowuje we własnym zakresie delikatny poczęstunek wraz z napojami.
Wieczorem spotkanie zapoznawcze na parafii.
Kolacja w rodzinach.

21.07 – CZWARTEK – DZIEŃ DEKANALNY
Śniadanie w rodzinach.
Modlitwa poranna w kościołach parafialnych. Godzina modlitw ustalona według programu dekanalnego.
Program ustalany w poszczególnych dekanatach (z uwzględnieniem Mszy Św.). Do pomocy osoba lub osoby delegowane przez lokalne władze.
Dziekan wraz z proboszczami odpowiedzialny za zorganizowanie obiadu i napojów w trakcie spotkania. Dofinansowanie tego posiłku będzie z Diecezji według stawek opracowanych przez intendentki szkolne.

22.07 – PIĄTEK – PIELGRZYMKA DO CZĘSTOCHOWY
Śniadanie w rodzinach.
Modlitwa poranna.
Wyjazd do Wrzosowej k/Częstochowy (miejsce początku pieszego pielgrzymowania). Godzina wyjazdu będzie dostosowana do godziny wyjścia pieszej pielgrzymki. Transport organizuje i pokrywa koszty Biuro Światowych Dni Młodzieży Diecezji Sosnowieckiej.
Piesza pielgrzymka na Jasna Górę z Wrzosowej (14,8 km).
Gorący posiłek podczas postoju przy parafii salezjańskiej na Stradomiu (organizuje i pokrywa koszty Biuro Światowych Dni Młodzieży Diecezji Sosnowieckiej).
Msza Święta na wałach, czas wolny m.in.: na zwiedzanie sanktuarium i modlitwę w kaplicy Cudownego Obrazu.
Powrót do parafii i kolacja w rodzinach.

23.07 – SOBOTA – ZWIEDZANIE OBOZU W OŚWIĘCIMIU I DZIEŃ DIECEZJALNY NA PLACU PAPIESKIM W SOSNOWCU
Śniadanie w rodzinach.
Modlitwa poranna.
Wyjazd do Oświęcimia, wizyta w obozach: Oświęcim i Brzezinka (transport organizuje i pokrywa koszty Biuro Światowych Dni Młodzieży Diecezji Sosnowieckiej).
Gorący posiłek (organizuje i pokrywa koszty Biuro Światowych Dni Młodzieży Diecezji Sosnowieckiej).
Powrót na plac papieski w Sosnowcu.
18.00 Uroczysta Eucharystia z Pasterzem Diecezji Biskupem Grzegorzem.
Program muzyczny, czas świadectw i wspólna modlitwa.
Grill (organizuje i pokrywa koszty Biuro Światowych Dni Młodzieży Diecezji Sosnowieckiej).
Powrót do rodzin i kolacja w rodzinach.

24.07 – NIEDZIELA – DZIEŃ RODZINY
Śniadanie u rodzin.
Udział we Mszy Św. wraz ze wspólnotą parafialną.
Obiad i czas wspólnoty w rodzinach.
Wieczorem: wspólne spotkanie rodzin i gości.
Kolacje organizuje parafia we własnym zakresie.

25.07 – PONIEDZIAŁEK – WYJAZD NA UROCZYSTOŚCI CENTRALNE DO KRAKOWA
Śniadanie u rodzin.
Modlitwa poranna, podsumowanie i pożegnanie gości (transport organizują poszczególne grupy przy pomocy Biura Światowych Dni Młodzieży Diecezji Sosnowieckiej).