Duszpasterze

Księża pracujący obecnie w parafii:
Ks. proboszcz: ks. Wojciech Tkacz
Ks. wikariusz: ks. Adam Rogal

Kontakthttps://bobolabukowno.pl/?page_id=28

Poprzedni proboszczowie:
ks. Józef Tatko, ks. Roman Mazur, ks. Stefan Marzec, ks. Władysław Latała, ks. Bolesław Zelek, ks. Janusz Chwast, ks. Adam Bartkiewicz

Z parafii pochodzą:
ks. Leszek Łuszcz, ks. Andrzej Drapała, ks. Michał Surma, ks. Adam Ślusarek