Galeria z montażu nowych ławek i konfesjonałów

Z początkiem sierpnia zostały zainstalowane w naszej świątyni 34 dębowe ławki w jej części głównej i 14 ławek bocznych. Nadto kościół wzbogacił się w 2 nowe konfesjonały (zamknięte). Część starych ławek w nieco lepszym stanie stanowi obecnie wyposażenie chóru, kaplicy św. Józefa i kaplicy przedpogrzebowej. Zarówno ławki, jak i konfesjonały zostały wyposażone w pokrycia tapicerskie. Obecnie nasza świątynia posiada 348 miejsc siedzących w części głównej i ponad 50 w kaplicy bocznej św. Józefa. Relacja zdjęciowa pokazuje prace przygotowawcze do montażu ławek i konfesjonałów i ich wygląd po zamontowaniu.

 

Powrót do Multimediów