Godziny przyjęć

Kancelaria parafialna czynna:

  • Wtorek, godz. 15.30-16.30
  • Czwartek, godz. 15.30-16.30
  • Sobota, godz. 9.00-10.00

 

W  czasie wakacji kancelaria jest czynna tylko we wtorek i czwartek od 16:30 do 17:30. W soboty kancelaria jest nieczynna.

 

W pilnych sprawach tj. wezwanie do chorego, pogrzeb można kontaktować się z księdzem pełniącym dyżur na parafii pod nr tel. 606 421 202.