Cmentarz – wymiana ogrodzenia

Po kilkuletnich staraniach związanych z założeniem ksiąg wieczystych na działki cmentarne, oraz przeprowadzonych w ubiegłym roku pracach geologicznych i geodezyjnych, przy pozytywnej opinii Powiatowej Stacji Sanitarno-Epidemiologicznej i niezbędnych ustaleniach z Lasami Państwowymi, Starostwem Powiatowym i Urzędem Miejskim przystąpiliśmy do porządkowania niewielkiej części terenu cmentarza parafialnego znajdującego się dotychczas poza starym, bardzo zniszczonym ogrodzeniem. W efekcie prowadzonych w styczniu, lutym i marcu prac wzniesiono nowe ogrodzenie od strony południowej i zachodniej. Od ulicy Nowej zamontowana będzie tymczasowo metalowa brama, która umożliwi prowadzenie w najbliższym czasie dalszych prac związanych z zagospodarowaniem ogrodzonego terenu. Dzięki wykonanej inwestycji znacznej poprawie uległa estetyka naszego cmentarza.

 

Powrót do Multimediów