Uroczystość N.M.P. Królowej Polski

W Uroczystość N.M.P. Królowej Polski tradycyjnie już uczestniczyliśmy w Mszy św. za Ojczyznę, zamówionej przez Radę Miejską. W Eucharystii sprawowanej przez ks. proboszcza uczestniczyły władze miejskie, hutnicy, górnicy, strażacy, poczty sztandarowe, reprezentanci policji, przedstawiciele szkół i przedszkoli oraz licznie zebrani wierni, którzy swymi modlitwami wspierają nasz wspólny polski dom. Kazanie wygłosił ks. Tomasz Sroczyński. Po Mszy św. uczestnicy liturgii przemaszerowali pod pomnik żołnierza polskiego, gdzie odbyła się część artystyczna i złożenie wieńców.

 

 

Powrót do Multimediów