Msza za ś.p. kpr. G. Noska 2022

25 września o godz. 11.00 odbyła się uroczysta Msza św. w intencji śp. Kaprala Grzegorza Noska z racji 18 rocznicy jego śmierci (12 września). Obecna była wdowa po poległym w Iraku żołnierzu Pani Monika Nosek. W Eucharystii już po raz trzynasty uczestniczyli także żołnierze 6 Batalionu Logistycznego im. gen. Ignacego Prądzyńskiego. Homilię do naszych wiernych wygłosił Ksiądz Kapelan 6 Brygady Powietrznodesantowej kpt. Błażej Woszczek, a pierwsze czytanie przeczytał plut. Jan Nowak. Po Mszy św. ks. proboszcz w dowód uznania i wdzięczności za pomoc i zaangażowanie w realizację misji duszpasterstwa wojskowego odebrał z rąk Księdza Kapelana w asyście dowódcy 6 Batalionu Logistycznego ppłk. Damiana Gwizdala, medal Ordynariatu Polowego „Błogosławionego ks. Jerzego Popiełuszki” nadany przez Księdza Biskupa Polowego Wiesława Lechowicza. Uroczystość zakończyła się złożeniem wieńca okolicznościowego pod tablicą pamiątkową śp. kpr. Grzegorza Noska, przy której żołnierze wcześniej wystawili wartę honorową.