Żywy Różaniec

ŻYWY RÓŻANIEC

z różańcem przez życie na dobre i na złe.

„Różaniec to skarb, który trzeba odkryć. Jest to słodki łańcuch, który łączy nas z Bogiem” (Św. Jan Paweł II).

On sam pisał o sobie cyt. „Od młodzieńczych lat modlitwa ta miała ważne miejsce w moim życiu duchowym. Różaniec towarzyszył mi w chwilach radości i doświadczeń”.

Różańcowa Pani nieba ziemi, pozdrawiamy Cię głosy naszymi.

Do Ciebie się cały świat ucieka, przez różaniec Twej pomocy czeka, Różańcowa Dziewico, Maryjo.

 

W naszej parafii modlimy się w 4-ch różach:
1.  Róża  P. Heleny Dziedzic
2.  Róża  P. Małgorzaty Rybak
3.  Róża  P. Jadwigi Staroń
4.  Róża  P. Marii Zielińskiej
w intencjach papieskich i misyjnych. W intencjach: kościoła św., za kapłanów, o nowe powołania kapłańskie, zakonne i misyjne. Za parafię, rodziny, za młodzież i dzieci. O pokój w ojczyźnie i na świecie i innych związanych z  bieżącą troską o dobro duchowe  i rozwój religijno-moralny parafii.

 

Uczestniczymy w comiesięcznych Mszach Św., w pierwszą niedzielę m-ca, ofiarowanych za członków żywego różańca,  żywych i zmarłych, połączonych ze spotkaniami formacyjnymi.

Żywy Różaniec udziela się w życiu sakramentalnym kościoła, w procesjach, prowadzeniu drogi Krzyżowej, w pogrzebach członków Żywego Różańca i innych obrzędach religijnych.

 

Maryja wzywała w Fatimie: Odmawiajcie różaniec codziennie i dodawała, że”nie ma takiego problemu osobistego, rodzinnego, narodowego ani międzynarodowego, którego nie można byłoby rozwiązać za pomocą Różańca”.

Osoby, które chcą włączyć się do Żywego Różańca, mogą zapisać się u Ks. Proboszcza.