Triduum Paschalne 2015

Wielki Czwartek
Msza Święta Wieczerzy Pańskiej z przeniesieniem Najświętszego Sakramentu do kaplicy wystawienia (Kaplica Św. Józefa)
Życzenia dla naszych kapłanów z wręczeniem kwiatów od żywego różańca, chóru i parafian w dniu święta kapłanów.


Wielki Piątek
Droga Krzyżowa przygotowana przez nasze siostry Prezentki. Liturgia Męki Pańskiej.


Nocna adoracja przy Grobie Pańskim.

Wielka Sobota
Liturgia Wigilii Paschalnej.

Niedziela
Msza Święta Rezurekcyjna – z procesją wokół Kościoła.