«

»

Ogłoszenia duszpasterskie na III Niedzielę Wielkiego Postu 03.03.2013

1. Dzisiejszą niedzielą rozpoczynamy tegoroczne rekolekcje wielkopostne, które prowadzi dla nas ks. prof. Jan Koclęga z Częstochowy. Módlmy się o dary Ducha Św. byśmy wydali obfite duchowe owoce tych rekolekcji, których program pozwalamy sobie przypomnieć:
9.00 – Msza św. z kazaniem dla dorosłych, 
10.30 – Msza św. z kazaniem dla uczniów Gimnazjum i „Skałki”, 
12.00 – dla uczniów klas IV, V, VI szkoły podstawowej,
16.00 – dla uczniów klas I, II, III i dzieci najmłodszych,
18.00 – Msza św. dla dorosłych, studentów i pracujących. 
Spowiedź będzie we wtorek w godzinach od 8.30 do 12.00 i od 15.30 do 18.30. Uczniów prosimy, aby do spowiedzi przychodzili na pół godziny przed wyznaczoną Mszą św. Program rekolekcji jest na naszej stronie internetowej i w tablicy ogłoszeń. W związku z rekolekcjami nie będzie we wtorek czynna kancelaria. Nie będzie także wydawana przez Caritas w tym dniu żywność dla najuboższych.

2. Serdecznie dziękuję wszystkim, którzy przez swą ofiarę wsparli w ubiegłą niedzielę Kościoły Misyjne. W sumie nasza wspólnota złożyła na ten cel 1423 zł (w ubiegłym roku była to kwota 1256 zł).

3. Miło mi powiedzieć, że byłem pod wrażeniem udziału parafian w nabożeństwie Gorzkich Żali. Tydzień temu ławki były wypełnione ludźmi, a świątynia pięknym śpiewem, którym rozważaliśmy Mękę Pańską. Dziękuję także za liczny udział w Drodze Krzyżowej, którą ostatnio tak pięknie przygotowały dziewczęta ze scholki parafialnej. Najbliższą natomiast poprowadzą dzieci klas drugich i ich rodzice. Będzie to zatem rodzinna Droga Krzyżowa.

4. W tym tygodniu mamy I czwartek miesiąca. Nabożeństwo o powołania do kapłaństwa i życia zakonnego odprawimy po wieczornej Eucharystii przed wystawionym Najświętszym Sakramentem.

5. Dziękuję za wczorajsze sprzątanie świątyni i otoczenia paniom Janinie, Jadwidze, Grażynie, Agnieszce, Kindze, Joannie i panom Jackowi, Mirosławowi i Andrzejowi. Dzięki ich pomocy wygrabiliśmy z trawy igliwie, dzięki czemu kwitnące krokusy, przebiśniegi, a potem także tulipany, powinny już wkrótce bardziej efektownie się prezentować. Prosimy nie wchodzić na trawniki, aby ich nie zadeptać.

6. Na najbliższą sobotę proszę o pomoc w sprzątaniu kościoła parafian z ul. Reymonta, Buczka i Krasickiego.

7. Wdzięczność wyrażam naszym panom za prowadzone niemal codziennie prace remontowe tak na zewnątrz, jak i w środku plebanii. Dziękuję parafianom za użyczony do ich prowadzenia sprzęt i wsparcie materiałowe. Sądzę, że zaraz po rekolekcjach rozpoczniemy montaż okien w pomieszczeniach piwnicznych.