Siostry Prezentki

Dom zakonny i Przedszkole Zgromadzenia Sióstr Prezentek

ul. Kościuszki 57
32-332 Bukowno
Tel. 32/642-15-50

 

 

 

ZAŁOŻYCIELKA SZKOŁY I ZGROMADZENIA SIÓSTR PREZENTEK

 

Więcej informacji o Zgromadzeniu Sióstr Prezentek można znaleźć na stronach: www.sofiaczeska.pl oraz www.prezentki.opoka.net.pl