«

»

Ogłoszenia duszpasterskie na IV Niedzielę Wielkiego Postu 10.03.2013

1. Serdecznie dziękujemy wszystkim uczestnikom wielkopostnych rekolekcji parafialnych za piękne świadectwo Waszej wiary. Podziękowaniem tym obejmujemy dzieci, młodzież i naszych dorosłych parafian.

2. Wyrażamy wdzięczność tym, którzy wzięli udział w sobotnim sprzątaniu świątyni i
otoczenia. Dziękuję za pracę w minionym tygodniu przy stopniowym usuwaniu piasku z
chodników wokół ogrodzenia kościelnego, zwłaszcza od ul. Kościuszki. Proszę o pomoc w
sprzątaniu w tę sobotę parafian z ul. Mostowej, ks. Zelka i Miarki.

3. W najbliższy piątek odprawimy o godzinie 18.00 Mszę świętą i nabożeństwo eucharystyczne o Miłosierdziu Bożym (III piątek miesiąca). Zapraszamy do wspólnej
modlitwy.

4. Dziękuję ks. Piotrowi, dzieciom klas II i ich rodzicom za przygotowanie ostatniej Drogi Krzyżowej. Najbliższą natomiast poprowadzą ministranci. Zapraszamy do rozważania Męki Pańskiej także w niedzielę na Gorzkich Żalach.

5. W piątek (22 marca 2013 r.) przed Niedzielą Palmową chcemy udać się z wizytą do
naszych chorych. Można ich zgłaszać od dzisiaj w zakrystii podając adres i numer telefonu. Podobna wizyta w Domu Opieki Eden planowana jest na środę 20 marca 2013 roku.

6. W minionym tygodniu odeszła z naszej wspólnoty parafialnej do domu Ojca śp. Zofia
Zając. Jej pogrzeb odbędzie się jutro o godzinie 14.00.

7. Na internetowej stronie parafialnej możemy już obejrzeć krótki skrót naszych rekolekcji wielkopostnych.