«

»

Ogłoszenia parafialne na XXXII Niedziele Zwykłą 12.11.2017

1. Dziękujemy za piątkową pomoc w sprzątaniu świątyni. Proszę w tym tygodniu o to parafian z bloków przy ul. 1 Maja (sobota, godz. 9.00).

2. Pragnę przypomnieć, że wszelkie prace prowadzone na cmentarzu parafialnym, wymagają pisemnej zgody, po którą należy zgłosić się do kancelarii parafialnej. W celu jej uzyskania należy podać szczegółowe dane dotyczące tego, kto pracę wykonuje, przy którym grobie i w jakim terminie. Niestety, niektórzy o tym zapomnieli i samowolnie wchodzą na teren cmentarza, który jest własnością parafii. Ostatnio doszło do zanieczyszczenia kostki brukowej olejem samochodowym przy dolnej bramie cmentarza. Pytanie: kto zapłaci teraz za dokonane zniszczenia i ich usunięcie? W związku z powyższym informujemy, że jest kategoryczny zakaz wjazdu samochodem na teren cmentarza, a ponadto bramy będą zamykane na kłódkę i otwierane tylko na czas pogrzebu. W innych przypadkach konieczny będzie kontakt w kancelarii parafialnej. Przypominamy również o zakazie wyrzucania śmieci za ogrodzenie.

3. Przy okazji pragniemy zasygnalizować, że w związku z zakończonym postępowaniem w sprawie o założenie ksiąg  wieczystych na wszystkie cztery działki, na których położony jest cmentarz, podejmiemy wkrótce działania zmierzające do wymiany zniszczonego ogrodzenia od strony południowej i zachodniej. Dotychczas nie było to możliwe z uwagi na status prawny cmentarza.

4. W tym tygodniu przypada III piątek miesiąca. Po wieczornej Eucharystii uczcimy zatem przed Najświętszym Sakramentem Miłosierdzie Boże.

5. Poza dwoma pogrzebami, sygnalizowanymi w ubiegłą niedzielę, mieliśmy w minionym tygodniu jeszcze 3 inne. Pochowaliśmy śp. Helenę Dąbrowską, Annę Czerwińską i Władysławę Hrabię. Zmarłych parafian powierzamy Miłosierdziu Bożemu.

6. Rodziny goszczące figurę Matki Boskiej Fatimskiej w tym tygodniu: w poniedziałek – r. Sutkowskich, we wtorek – r. Puz, w środę, czwartek, piątek, sobotę i niedzielę są wolne terminy.