«

»

Ogłoszenia duszpasterskie na II Niedzielę Wielkiego Postu 16.03.2014

1. Dziękuję serdecznie za wszelką pomoc wyświadczoną w minionym tygodniu wspólnocie parafialnej, a więc za wczorajsze sprzątanie świątyni parafianom z ul. 1 Maja – numery nieparzyste i wszystkim przybyłym ochotniczo, paniom za wtorkowe kilkugodzinne prace przy klombach na trawnikach i przy alejkach, a panom za prace porządkowe i remontowe przy plebanii i kaplicy przedpogrzebowej. Proszę o pomoc w sprzątaniu w tym tygodniu parafian z ul.1 Maja – numery parzyste.

2. Jak widzimy rozpoczęły się prace przy otoczeniu „krzyża papieskiego”. Sam krzyż został natomiast oddany do wyczyszczenia i wkrótce powinien zostać ponownie zamontowany na swym miejscu. Prace wykonywane są bardzo dokładnie, a nas cieszy, że zostaną zakończone na długi czas przed zapowiedzianą kanonizacją bł. Jana Pawła II.

3. W środę przypada Uroczystość św. Józefa Oblubieńca N. M. P. W związku z powyższym, Msza św. poranna będzie odprawiona o godzinie 9.00, aby umożliwić udział w niej jak największej liczbie wiernych.

4. Za tydzień rozpoczniemy parafialne rekolekcje wielkopostne. W trosce o własne zbawienie i pogłębienie wiary powinni wziąć w nich udział wszyscy, którzy czują się katolikami. Poprowadzi je dla nas ks. Nikos Skuras. Nowością jest to, że ks. Nikos po zajęciach w kościele pragnie spotkać się w ramach wykładów o tym, w co wierzymy, z mieszkańcami Bukowna także w Centrum im. bł. Jana Pawła II, od niedzieli do środy włącznie o godzinie 20.00. W ramach tych spotkań przewidziana jest także możliwość zadawania pytań. Módlmy się codziennie o obfite owoce rekolekcji.

5. Program rekolekcji przedstawia się poza tym podobnie, jak w latach ubiegłych, a zamieszczony jest na osobnym plakacie dostępnym w tablicy ogłoszeń i na stronie internetowej.

6. Dzisiaj zbierane są przy wejściu do świątyni ofiary na Kościołów Misyjnych. Dziękujemy za każdy dar serca na ten cel. Podziękowania kierujemy też do wszystkich składających w czasie Wielkiego Postu ofiary na kwiaty do Grobu Pańskiego (puszka na kwiaty). Zachęcamy też nadal do nabywania paschalików (5 zł) i skarbonek jałmużny wielkopostnej.