«

»

Ogłoszenia duszpasterskie na XXVI Niedzielę Zwykłą 29.09.2019 r.

1. Dziękujemy serdecznie parafianom z ul. Słowackiego, Parkowej, Krótkiej, Skwer, Cichej i Borowskiej za sprzątanie kościoła. W tę sobotę o wsparcie prosimy parafian z ul. Sosnowej, Grabowej, Młyńskiej, Brzozowej, Olchowej, Poprzecznej i Leśnej za przejazdem. Wdzięczność wyrażamy też 4 osobom, które w miniony poniedziałek pracowały przy wygrabieniu trawników z igliwia. Siostrze Helenie dziękuję za przygotowanie dekoracji na miesiąc październik.

2. We wtorek rozpoczynamy październik, który z woli Ojca świętego, poświęcony jest misjom. O tym ważnym dziele ewangelizacyjnym Kościoła pamiętać będziemy w szczególny sposób podczas nabożeństw różańcowych. Odprawiać je będziemy w dni powszednie po Mszy św. z godziny 17.00, w sobotę o 17.30, a w niedzielę o 15.30. Różaniec z udziałem kapłana w kapliczce na ul. Leśnej będzie w przyszłą niedzielę o godz. 17.00. Prosimy o przewodniczenie w rozważaniach różańcowych następujące grupy:

  • Poniedziałek – ministranci i ich rodzice,
  • Wtorek – s. Prezentki,
  • Środa – Żywy Różaniec,
  • Czwartek – młodzież bierzmowana,
  • Piątek – dzieci pierwszokomunijne

3. Za odmówienie w sposób ciągły pięciu dziesiątek Różańca w połączeniu z pobożnym rozważaniem można zyskać odpust zupełny.

4. W tym tygodniu przypada pierwszy czwartek, piątek i sobota września. W czwartek po Eucharystii z godziny 17.00 pomodlimy się o nowe powołania do kapłaństwa i zakonu po różańcu (Msza św. z godz. 18.00 może być trochę opóźniona, podobnie w pierwszy piątek). W piątek adoracja Najświętszego Sakramentu będzie połączona z różańcem, natomiast spowiadać się  będzie można od 16.30. W sobotę nabożeństwo ku czci Niepokalanego Serca NMP (różaniec i medytacja) rozpocznie się o 17.20.

5. Wizyta u chorych odbywać się będzie według następującego porządku: środa, od 8.30-chorzy w domach prywatnych, czwartek, od godz. 10.00 – „Eden”, piątek o 10.00 – „Skałka”.

6. W ostatnią środę pochowaliśmy śp. Tadeusza Kaszubę. W minionym tygodniu odeszły też do Pana śp. Grażyna Piętka, Alfreda Karcz i Alicja Dąbek. Pogrzeb śp. Pani Grażyny będzie jutro o 15.00, Pani Alfredy we wtorek o godz. 14.00, a Pani Alicji w środę o godz. 14.00. Naszych zmarłych parafian polecamy Bożemu Miłosierdziu.

7. W przyszłą niedziele po Mszach świętych będzie zbiórka na wsparcie działalności Caritas Diecezjalnej. Pomoc przeznaczona będzie na ciepłe posiłki dla bezdomnych.

8. Za tydzień będzie można pobrać kartki, na których składać będziemy wypominki roczne i jednorazowe.