«

»

Ogłoszenia duszpasterskie na Niedzielę Podwyższenia Krzyża Świętego 14.09.2014

1. Dziękuję serdecznie za prace porządkowe w świątyni i wokół niej parafianom z ul. Niepodległości 1-5, oraz ochotnikom. Dzięki licznej obecności (aż 16 osób) udało się w większej części wygrabić igliwie z trawników. Proszę o pomoc w sprzątaniu w najbliższą sobotę parafian z ul. Niepodległości 6-10.
2. W przyszłą niedzielę po Mszy św. z godziny 11.00 odbędzie się spotkanie wszystkich chętnych do śpiewania w naszej scholce parafialnej.

3. 12 września minęła 10 rocznica śmierci śp. kaprala Grzegorza Noska. W związku z tym w dniu jutrzejszym, we wspomnienie N. M. P. Bolesnej, odprawiona będzie w koncelebrze uroczysta Eucharystia z udziałem żony poległego w Iraku naszego parafianina, żołnierzy 6 Brygady Powietrzno-Desantowej im. gen. Stanisława Sosabowskiego z kompanią reprezentacyjną i wartą honorową przy tablicy upamiętniającej jego śmierć i władz miejskich. Do udziału w tej Mszy św. zapraszamy też wszystkich naszych parafian.

4. Jutro także rozpocznie się stawianie w świątyni rusztowań do malowania wnętrza, a nasi panowie zamontują w kaplicy św. Józefa metalowe tabernakulum z kaplicy sióstr Prezentek, które będzie używane w sytuacjach wyjątkowych, a także w Wielki Czwartek w kaplicy przechowania Najświętszego Sakramentu. W minionym tygodniu wykonywane były niezbędne do prowadzenia prac pomiary.

5. Niestety, nie mam dobrych wieści w kwestii renowacji okien. Okazuje się, że wymiana szyb na witrażowe wymaga demontażu i ponownego montażu wraz z zabezpieczeniem antykorozyjnym i uszczelnieniem okien zewnętrznych, co dwukrotnie podnosi koszty prac. Jest to mianowicie kwota 2200-2300 zł za jedno okno, a tych okien mamy aż 42. Wcześniej czy później ten koszt musimy ponieść. W związku z powyższym mam prośbę o fundowanie tych okien. Nazwiska ofiarodawców byłyby umieszczone wtedy na ufundowanym przez nich oknie. Na razie fundatorów jest dwóch na 3 okna.

6. W ostatni czwartek odebrałem z firmy Rduch bezprzewodowe nagłośnienie, które będzie używane na cmentarzu w Uroczystość Wszystkich Świętych, a także podczas procesji Bożego Ciała przy kolejnych ołtarzach stanowiąc doskonałe uzupełnienie posiadanego przez parafię nagłośnienia pielgrzymkowego i podczas bardziej licznych procesji wokół kościoła. Koszt zakupu to 4500 zł (Dwa zestawy z dwoma mikrofonami i dwoma statywami) zostanie pokryty ze sprzedaży złomu po remoncie na plebanii i biżuterii, ofiarowanej swego czasu do spieniężenia przez dwie nasze parafianki.

7. Począwszy od dziś ofiary na cele parafialne możemy przesyłać także bezpośrednio na konto parafialne podane na naszej stronie internetowej.

8. W minionym tygodniu odeszli do domu Pana z naszej parafii śp. Urszula Kubat (pogrzeb w poniedziałek o godz. 15.00) i śp. Jerzy Ryszawy (pogrzeb dziś o 14.30).