«

»

Ogłoszenia duszpasterskie na XXIII Niedzielę Zwykłą 08.09.2013

1. Wdzięczność wyrażam wszystkim parafianom z ul. Zwycięstwa i Wojska Polskiego, którzy uczestniczyli w sobotnim sprzątaniu świątyni. W najbliższą sobotę proszę o taką pomoc od godziny 8.30 parafian z ul. Wyzwolenia.
2. Dziękuję także naszym panom za pomoc w pracach remontowych i diagnostycznych na dachu kaplicy św. Józefa i paniom, które pomagały w dalszym upiększaniu otoczenia kościelnego (przy grobie ks. Zelka i kaplicy świętego Józefa).

3. W dniu jutrzejszym powinniśmy zakończyć przewidziane na ten rok prace remontowe na plebanii. Będziemy je kontynuować w roku przyszłym. Chcielibyśmy, aby wtedy zakończyła się modernizacja wnętrza budynku. Oby Bóg pomógł zrealizować te plany! Przewidujemy także na ten tydzień wymianę drzwi w zakrystii kościoła i pomieszczeniach przyległych. W ten sposób wymienione będą już niemal wszystkie drzwi w świątyni. Chcemy też dokładnie sprawdzić stan techniczny krzyża na świątyni.Wydaje się bowiem mocno uszkodzony. W dalszej perspektywie planujemy jego oświetlenie diodami Led, które będą zapalać się o zmierzchu.

4. W tym tygodniu musimy też podjąć postępowanie uzupełniające odnośnie cmentarza parafialnego. Być może wykonamy tam pewne prace poprawiające jego funkcjonalność. Mam nadzieję, że uda się je zrealizować przed Uroczystością Wszystkich Świętych.

5. W piątek mamy 13-ty dzień miesiąca. Po wieczornej Eucharystii odbędzie się zatem nabożeństwo fatimskie połączone z procesją z figurą Matki Boskiej Fatimskiej wokół świątyni.

6. W sobotę przypada Święto Podwyższenia Krzyża Świętego. Po Mszy św. porannej będzie krótka adoracja krzyża.

7. Dzisiaj jest ogłoszony dzień modlitw i postu o pokój w Syrii. Dlatego na zakończenie tej Eucharystii pomodlimy się w tej intencji przed Najświętszym sakramentem Modlitwę tę będziemy kontynuować także w tygodniu po Mszach świętych. Cierpiących w tym kraju możemy także wesprzeć materialnie przekazując ofiary finansowe Organizacji Kościół w Potrzebie. Nr konta podajemy w ogłoszeniach przed wejściem do kościoła (ING Bank Śląski o/Warszawa 31 1050 1025 1000 0022 8674 7759).

8. Na prośbę Pana Burmistrza i zainteresowanych mieszkańców Bukowna podajemy ogłoszenie o spotkaniu w sali widowiskowej MOK-u, jakie odbędzie się 12 września o godzinie 17.00. Dotyczyć ono będzie uciążliwości występujących na terenie Bukowna i Bolesławia w związku z pojawieniem się od jakiegoś czasu nieprzyjemnych zapachów. Pełny tekst zaproszenia jest dostępny w tablicy ogłoszeń.